جمعه 30 شهريور 1397
September 21, 2018
     
 
.:: فرم ها و شیوه نامه ها ::.

 

ball-mmm[1].gif دستورالعمل نقل و انتقال دانشگاه

ball-mmm[1].gif اساسنامه شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها

ball-mmm[1].gif  سيستم ESS  و راهنماي استفاده از آن

ball-mmm[1].gif دستورالعمل مرخصي هاي استعلاجي

ball-mmm[1].gif فرم هاي ارزشيابي سال 90

ball-mmm[1].gif جدول نحوه امتیاز دهی ارزشیابی سال 90

ball-mmm[1].gif فرم ضوابط تمديد قرارداد پيماني

ball-mmm[1].gif فرم تعيين مشخصات شغل و شاغل

ball-mmm[1].gif فرم درخواست نقل و انتقال کارکنان

ball-mmm[1].gif فرم درخواست بازخرید ذخیره مرخصی استحقاقی مازاد برشش ماه

ball-mmm[1].gif فرم تعهدنامه کارمندان انتقالی از تهران

ball-mmm[1].gif فرم تعهدنامه ماموریت آموزشی                                                                            


   
 

سیستم اتوماسیون اداری

سیستم جامع پرسنلی


آمار بازدیدکنندگان
بازدیدهای امروز :50
تعداد کل بازدیدها :89782