جمعه 30 شهريور 1397
September 21, 2018
     
 
.:: منشور اخلاقی ::.

« منشور اخلاقي و اداري كارمندان دولت»

     اين منشور به منظور اشاعه اعتلاي فرهنگ اسلامي و ارزشهاي انساني و سازماني در نظام اداري كشور و نهادينه كردن ابعاد آن در انديشه و عمل كارمندان دولت تدوين گرديده‌است. با اطلاع از اينكه كارمندان دولت به عنوان بندگان خدا و خدمتگزاران مردم بايد تمامي تلاش و همت خود را براي انجام هر چه بهتر وظايف شرعي و قانوني و مسئوليتهاي اداري بر مبناي باورها و ارزشهاي اسلامي و افزايش سطح رضايتمندي مردم به كار گيرند، خود را ملزم به رعايت اصول و مفاد زير مي‌دانم:

الف ـ اصول حاكم بر منشور                          

        1ـ اصل برابري: همه شهروندان در برابر قانون برابرند و بايد با همه آنان در شرايط مشابه رفتار يكسان داشت. كارمندان بايد در محدوده وظايف شغلي خود، امكان دسترسي برابر به خدمات دولتي را براي شهروندان فراهم كرده و با آنان بدون هيچ‌گونه تبعيض رفتار نمايند.

        2ـ اصل حاكميت قانون در مناسبات اداري: همه امور دولتي مبناي قانوني دارد و تصميمات و اقدامات اداري كارمندان بايد براساس احترام به قوانين و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد.

        3ـ اصل شهروندمداري (مردم‌مداري): هدف غايي از تشكيل سازمانهاي دولتي و استخدام كارمندان، ارايه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است. كارمندان بايد در گفتار، كردار و نگرشهاي خود عنوان « خدمتگزار مردم» را متجلي سازند. كارمندان متعهد هستند كه در تصميم‌گيريها، انجام وظايف و رفتارهاي خود منافع و ترجيحات مردم و شهروندان و مصالح عمومي را در نظر گيرند و امكان دسترسي راحت‌تر عام‌تر به خدمات دولتي را فراهم نمايند.

        4ـ اصل احترام و اعتماد: كارمندان در تعاملات و رفتارهاي خود با ساير افراد ازقبيل مافوق‌ها، زيردستان، همكاران و مراجعان بايد احترام آنان را حفظ نمايند. به انتظارات و احساسات ديگران اهميت قائل شده و بر مبناي اعتماد به طرف مقابل عمل كنند.

        5 ـ اصل شفافيت: كارمندان بايد تمامي اطلاعات مربوط به امور و فرآيندهاي جاري دستگاههاي اجرايي (به غير از اموري كه در زمره اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختيار ذينفعان قرار دهند. اين اطلاعات ضمن مشخص‌كردن فرآيندهاي سازماني، مبناي پاسخگويي كارمندان به مردم و مراجع ذيصلاح را فراهم مي‌آورد.

        6 ـ اصل پاسخگويي: سازمانهاي دولتي براي مردم ايجاد مي‌شوند و بايد در برابر آنان پاسخگو باشند. كارمندان مسئوليت تصميمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذي‌صلاح پاسخگو هستند.

        7ـ اصل عدم سوءاستفاده از موقعيت شغلي: كارمندان نبايد از اختيارات و جايگاه شغلي و سازماني خود در جهت منافع شخص يا گروه خاصي استفاده نمايند. اختيارات شغلي و سازماني بايد فقط براي انجام وظايف سازماني و در جهت مصالح عمومي به‌كار گرفته شوند.

        8 ـ اصل تعهد و وفاداري به سازمان: كارمندان بايد نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف، مأموريتها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه‌مندي و تمام توان از طريق انجام صحيح وظايف و مسئوليتهاي شغلي و سازماني در راستاي تحقق اهداف و مأموريتهاي سازمان تلاش نمايند.

        9ـ اصل به‌كارگيري مهارت و تخصص: كارمندان بايد تلاش نمايند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظيفه شغلي و سازماني خود را فراگرفته و تمام توان فني، تخصصي و حرفه‌اي خويش را براي انجام بهينه فعاليتهاي شغلي و سازماني به‌كار گيرند.

ب ـ مفاد منشور                            

        1ـ انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي و سازماني

        1ـ1ـ به رعـايت نظم و انضباط در انجـام فعاليتها و حضور به مـوقع در سـازمان توجه نماييم.

        1ـ2ـ در انجام وظايف و مسئوليتها پشتكار و جديت داشته و آنها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهيم.

        1ـ3ـ سعي نماييم تا دانش خود را در زمينه فعاليتهاي سازماني به روز نگه‌داشته و آنها را با توانمندي و ابتكار خود در انجام فعاليتهاي اداري و سازماني به‌كار گيريم.

        1ـ4ـ به ايده‌ها و افكار جديد ارزش قائل شده و براي اجرايي كردن آنها به شكل منطقي در دستگاه اجرايي متبوع و نظام اداري تلاش كنيم.

        1ـ 5 ـ براي افزايش بهره‌وري نظام اداري از طريق افزايش بهره‌وري حيطه فعاليت خود تلاش كنيم.

        1ـ6 ـ از امكانات تجهيزات و سرمايه‌هاي نظام اداري حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها بكوشيم.

        1ـ7ـ در انجام فعاليتها و تعاملات، روابط خويشاوندي، قومي، جنسي، نژادي، مذهبي و غيره تأثيري در تصميمات و اقداماتمان نداشته باشد.

        1 ـ 8 ـ روحيه انتقادپذيري داشته و انتقادات سازنده ديگران را به عنوان فرصتي براي اصلاح و بهبود خود و فعاليتهايمان بدانيم.

        1ـ 9ـ همـيشه و در همه حال رضايت خداي متعال را مدنظر قرارداده و بر آنچه كه خداوند امر يا از آن نهي مي‌كند، توجه كامل داشته و او را ناظر بر اعمال و كردار خويش بدانيم.

        2ـ رفتار و برخورد با ارباب‌رجوع و همكاران

        2ـ1ـ مردم وشهروندان به عنوان ذي‌حق براي نظام اداري هستند. تلاش نماييم با ايجاد ارتباط مناسب و ارايه خدمت بهتر، تصويري مثبت از دستگاه اجرايي و نظام اداري در ذهن آنان ايجاد كنيم.

        2ـ2ـ به مراجعه‌كنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانين، مقررات و ضوابط خدمت ارايه دهيم.

        2ـ3ـ در محدوده وظايف شغلي، اطلاعات و راهنماييهاي لازم و مناسب به ارباب رجوع ارايه و در زمينه خدمات، شفاف‌سازي صورت دهيم.

        2ـ4ـ خواسته‌هاي قانوني ارباب‌رجوع را در چارچوب  وظايف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشريفات زائد اداري و تحميل هزينه اضافي به وي ارايه دهيم.

        2ـ 5 ـ به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده‌رو باشيم.

        2ـ6 ـ به نظرات، پيشنهادها و بازخوردهاي شهروندان و مراجعه‌كنندگان به عنوان منبعي گرانبها براي بهبود عملكرد نگاه كرده و با ديد منطقي به آنها توجه كنيم.

        2ـ7ـ به نظم و آراستگي شخصي و محل كار خود توجه كنيم.

        2ـ 8 ـ سعي كنيم تا فرهنگ تكريم ارباب رجوع، پاسخگويي و گره‌گشايي از مشكلات مردم و مراجعان به يك ارزش حاكم در نظام اداري تبديل شود.

        2ـ9ـ روحيه كارجمعي را در خود تقويت‌كرده و در انجام فعاليتهاي گروهي مشاركت‌جو و مشاركت‌پذير باشيم.

        2ـ10ـ روحيه قدرداني از ديگران را در خود تقويت كرده و سعي نماييم كه اين امر را در بين همكاران اشاعه دهيم.

        2ـ11ـ دانش، تجربه و توانمنديهاي خود را به سعه صدر در اختيار همكاران قرارداده و در ارتقاء توانمنديهاي آنان كوشا باشيم.               

        2ـ12ـ تا حد ممكن در حل مشكلات شغلي همكاران تلاش نماييم و از تجسس در زندگي خصوصي آنان پرهيز نماييم.

اينجانب     ............  موارد فوق را با دقت مطالعه كرده و آنها را قبول مي‌نمايم و تمامي تلاش و توان خود را براي برآورده كردن آنها به كار خواهم برد. توفيق در عمل به اين منشور را از خداوند متعال خواستارم.


   
 

سیستم اتوماسیون اداری

سیستم جامع پرسنلی


آمار بازدیدکنندگان
بازدیدهای امروز :52
تعداد کل بازدیدها :89784